info@anabella.lv
+371 22335882

Lietošanas noteikumi

Distances līgums

Līgums tiek noslēgts vienojoties ar SIA ‘BELLA group’, reģistrācijas nr. 40103931153, juridiskā adrese D.Brantkalna iela 19-14, Rīga LV-1082, Latvija turpmāk tekstā – Anabella.lv un pircēju kurš veic pirkumu interneta veikalā Anabella.lv.

1.      Kopējie pirkuma nosacījumi

1.1.   Anabella.lv apņemās pārdot un piegādāt preci atbilstoši pircēja veiktajam pasūtījumam. Attālinātais līgums ir attiecināms uz visiem pasūtījumiem, kuri ir veikti ar interneta veikala Anabella.lv starpniecību.

1.2.   Līgums stājas spēkā brīdī, kad pasūtītājs ir saņēmis apstiprinājumu par pasūtījuma veikšanu uz norādīto klienta e-pastu.

1.3.   Veicot pasūtījumu interneta veikala Anabella.lv klients apstiprina, ka ir iepazinies ar līguma nosacījumiem un piekrīt tiem.

1.4.   Visas cena interneta veikala mājas lapā ir norādītas ar PVN vērtību 21% apmērā.

1.5.   Preces piegādes izmaksa cenā nav iekļautas.

1.6.   Interneta veikals Anabella.lv pieņem pasūtījumus arī klātienē veikala birojā.

1.7.   Anabella.lv mājas lapā ir pieejams preces pilns apraksts ar attēliem, preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās.

1.8.   Visa veikala prece ir menedžera rūpīgi pārbaudīta uz brāķu esamību un bojājumiem.

1.9.   Apstiprinot pasūtījumu pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt attālinātā līguma nosacījumiem.

2.      Pasūtījuma veikšanas, piegādes un apmaksas nosacījumi

2.1.   Pasūtītājs veic pasūtījumu ar interneta veikala mājas lapas starpniecību, norādot preces nosaukumu, daudzumu, izmēru un piegādes nosacījumus.

2.2.   Anabella.lv sagatavo un nosūta rēķinu pasūtītājam uz norādīto e-pasta adresi. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgas bez paraksta.

2.3.   Preces piegāde cenā nav iekļauta un tiek norādīta rēķinā atbilstoši norādītajam cenrādim Anabella.lv mājas lapā.

2.4.   Piegāde tiek veikta 2 (divu) dienu laikā no brīža kad tiek apstiprināts pasūtījums un piegāde tiek saskaņota ar pasūtītāju.

2.5.   Apmaksu par preci var veikt preces piegādes laikā vai birojā uz vietas.

2.6.   Piegāde tiek veikta tikai tad kad Anabella.lv menedžeris ir sazinājies ar klientu un ir saskaņots piegādes laiks.

2.7.   Pasūtītājs apliecina, ka pasūtīšanas laikā tiek norādīta korekta informācija. Ja pasūtītājs ir uzrādījis nekorektus kontaktus un menedžeris nevar sazināties ar pasūtītāju, tad pasūtījums tiek anulēts.

2.8.   Visa prece, kura tiek piedāvāta Anabella.lv interneta veikalā ir jauna (nav lietota) un tiek piegādāta ar oriģinālām preču zīmēm.

2.9.   Ja veicot pasūtījumu ir norādīts piegādes veids – saņemt birojā un apmaksas veids ir norādīts – maksāt birojā, tad prece pasūtītātam tiek rezervēta uz 2 (divas) dienas, ja prece netiek saņemta beidzoties norādītajam termiņam pasūtījums tiek anulēts.

3.      Preces atgriešanas kārtība

3.1.   Preces atgriezšana notiek atbilstoši LR likumdošanai (Patērētāju tiesību aizsardzību). Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt līgumu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un atgriezt preci, iesniedzot iesniegumu par preces atgriezšanu. Preces atgriezšanas veidlapas paraugu veikals Anabella.lv. izsūta klientam pēc pieprasījuma us pasūtītāja e-pasta adresi.

3.2.   Pasūtītāja pienākums ir atgriezt preci 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma iesniegšanas.

3.3.   Visus izdevumus saistītus ar pereces atgriezšanu sedz pircējs atbilstoši (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantam)

3.4.   Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12pantam, preces pasūtītājs ir atbildīgs par preces uzglabāšanas nosacījumiem laika periodā no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz preces nodošanai atpakaļ pārdevējam.

3.5.   Pircējam ir tiesības atgriezt preci tikai ar pirkuma čeku vai citu maksājumu apstiprinošu dokumentu.

3.6.   Preci var atgriezt pa pastu uz interneta veikala Anabella.lv adresi, Pērnavas iela 19-409, Rīga, LV-1012, Latvija vai Anabella.lv birojā.

3.7.   Atgriezt nav iespējams preces, kuras ir saistītas ar higiēnas priekšmetiem, apakšveļa un zeķu izstrādājumus (MK noteikumi         Nr.207.p.15.3).

3.8.   Atgrizšanai neatbilst preces bez preču zīmes un lietotas.

3.9.   Preces pirktas Anabella.lv birojā netiek pieņemtas atpakaļ, jo klientam iegādājoties ir iespēja pārbaudīt kvalitāti un mērīt preci.

3.10. Atgriezt preci nav iespējams ja prece nav lietota atbilstoši norādījumiem, ja precei ir bojājumi, kurus ir nodarījis pats pircējs (ja precei ir bojāts aromāts ar cigarešu dūmiem vai smaržām, kosmētikas traipiem un pārtiku), kā arī nav vai ir bojāts preces iepakojums.

3.11. Naudas atgriezšana pircējam notiek 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas brīža.

3.12. Preci var samainīt Anabella.lv birojā saskaņojot ar veikala menedžeri.

3.13. Nav iespējams samainīt preci atbilstoši (3.7., 3.8., 3.9., 3.10.) līguma punktiem.

4.      Personas datu izmantošas konfidencialitātes politika

4.1.   Veicot pasūtījumu un aizpildot pasūtījuma veikšanai nepieciešamo informāciju klients apliecina, ka piekrīt informācijas izmantošanai pasūtījuma noformēšanas, piegādāšanas vajadzībām atbilstoši LR likumdošanai. Uzrādot informāciju veicot pasūtījumu klients apliecina, ka piekrīt, ka uz klienta e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par pasūtījuma apstrādi.

4.2.   Anabella.lv nekad nenodos informāciju par pircēju trešai personai, bez klienta rakstiskas atļaujas, izņemot gadījumus, kad tiek fiksēts LR likumdošanas pārkāpums.

4.3    Pasūtījuma veikšanai Anabella.lv neizpauž informāciju trešai personai, izņemot gadījumus, kad informācija ir nepieciešama preces piegadei un tiek nodota trešai personai pasūtījuma piegādei – Latvijas Pasts, Omniva, kā arī grāmatvedības atskaites sagatavošanai.